SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:32 (重複除く:24)

外部リンク数:6 内部リンク数:26 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1
/
2 Trang chủ
/
3 Giới thiệu
/giới-thiệu
4 Đào tạo
/dao-tao
5 Nghiên cứu
/nghien-cuu
6 Hợp tác
/hop-tac
7 Sinh viên
/sinh-vien
8 Tin tứcTin tức
/tin-tức
9 HTU
http://htu.edu.vn
10 Liên hệ
/lien-he
11 Nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt cho học sinh, sinh viên nước ngoài tại Trường Đại học Hà Tĩnh qua các hoạt động ngoại khoá
/24-thong-bao/45-nâng-cao-hiệu-quả-dạy-học-tiếng-việt-cho-học-sinh,-sinh-viên-nước-ngoài-tại-trường-đại-học-hà-tĩnh-qua-các-hoạt-động-ngoại-khoá
12 Tổng kết khóa học tiếng Việt của lưu HS Lào (2010- 2011)
/24-thong-bao/42-tổng-kết-khóa-học-tiếng-việt-của-lưu-hs-lào-2010-2011
13 Ý nghĩa nhân văn trong một phong trào hoạt động Công đoàn
/24-thong-bao/50-ý-nghĩa-nhân-văn-trong-một-phong-trào-hoạt-động-công-đoàn
14 Default Image
/9-gioi-thieu/205-cái-nhìn-về-thời-gian-một-nét-độc-đáo-trong-thi-pháp-thơ-xuân-diệu-trước-cách-mạng-tháng-8
15 Cái nhìn về thời gian- một nét độc đáo trong thi pháp thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng 8
/9-gioi-thieu/205-cái-nhìn-về-thời-gian-một-nét-độc-đáo-trong-thi-pháp-thơ-xuân-diệu-trước-cách-mạng-tháng-8
16 Default Image
/9-gioi-thieu/204-đổi-mới-sinh-hoạt-chuyên-môn-theo-hướng-nghiên-cứu-bài-học-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
17 Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học                                            
/9-gioi-thieu/204-đổi-mới-sinh-hoạt-chuyên-môn-theo-hướng-nghiên-cứu-bài-học-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
18 Default Image
/nghien-cuu/203-mái-trường-và-em
19 Mái trường và em
/nghien-cuu/203-mái-trường-và-em
20
/tin-tức/202-hội-nghị-cán-bộ,-viên-chức,-người-lao-động-trường-đại-học-hà-tĩnh-năm-học-2022-2023
21 Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Tiếng Việt năm học 2022-2023
/tin-tức/202-hội-nghị-cán-bộ,-viên-chức,-người-lao-động-trường-đại-học-hà-tĩnh-năm-học-2022-2023
22
/tin-tức/199-trường-đại-học-hà-tĩnh-đã-tổ-chức-lễ-tổng-kết-khóa-học-tiếng-việt-của-hs-lào-2021-2022
23 Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết khóa học tiếng Việt của HS Lào (2021 - 2022)
/tin-tức/199-trường-đại-học-hà-tĩnh-đã-tổ-chức-lễ-tổng-kết-khóa-học-tiếng-việt-của-hs-lào-2021-2022
24
/nghien-cuu/198-đổi-mới-sinh-hoạt-chuyên-môn-theo-hướng-nghiên-cứu-bài-học
25 Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
/nghien-cuu/198-đổi-mới-sinh-hoạt-chuyên-môn-theo-hướng-nghiên-cứu-bài-học
26 Lưu học sinh Lào K6 được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học 
/sinh-vien/26-sinh-viên-tiêu-biểu/5-lưu-học-sinh-lào-k6-được-cấp-chứng-chỉ-hoàn-thành-khóa-học
27 Read more...
/sinh-vien/26-sinh-viên-tiêu-biểu/5-lưu-học-sinh-lào-k6-được-cấp-chứng-chỉ-hoàn-thành-khóa-học
28 VTEM Carousel - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-vtem/1827-vtem-carousel.html
29 Окна
http://kievokna.pp.ua/
30 Facebook
https://facebook.com/htu.edu.vn
31 Twitter
https://twitter.com/htu_edu_vn
32 www.itc.htu.edu.vn
http://itc.htu.edu.vn