SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:32 (重複除く:23)

外部リンク数:6 内部リンク数:26 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 JP Football - шаблон joomla
http://joomla4ever.ru/joomlaplates/1427-jp-football.html
2 Окна
http://kievokna.pp.ua/
3 Bộ môn Giáo dục thể chất
/
4 Trang chủ
/
5 Giới thiệu
/gioi-thieu/gioi-thieu-bo-mon-giao-duc-the-chat.html
6 Đào tạo
/table/dao-tao/
7 Nghiên cứu
/table/nghien-cuu/
8 Hợp tác
/table/hop-tac/
9 Tin tức
/tin-tuc-su-kien/
10 Luật thể thao
http://www.tdtt.gov.vn/tabid/183/CategoryId/73/Default.aspx
11 Sinh viên
/table/sinh-vien/
12 HTU
http://htu.edu.vn
13 Liên hệ
/van-phong-khoa/all/
14 Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (2007-2022) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
/thong-bao/to-chuc-giai-bong-da-nam-sinh-vien-chao-mung-ky-niem-15-nam-thanh-lap-truong-2007-2022-va-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-truong-dai-hoc-ha-tinh-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-20.html
15 Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (2007-2022) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
/thong-bao/to-chuc-giai-bong-da-nam-sinh-vien-chao-mung-ky-niem-15-nam-thanh-lap-truong-2007-2022-va-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-truong-dai-hoc-ha-tinh-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-20.html
16 Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (2007-2022) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
/thong-bao/to-chuc-giai-bong-da-nam-sinh-vien-chao-mung-ky-niem-15-nam-thanh-lap-truong-2007-2022-va-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-truong-dai-hoc-ha-tinh-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-20.html
17 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2022.html
18 Thông báo: Về việc thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá năm học 2014 – 2015 đối với lưu học sinh Lào đang học chuyên ngành
/thong-bao/thong-bao-ve-viec-thu-kinh-phi-dao-tao-va-tien-ky-tuc-xa-nam-hoc-2014-–-2015-doi-voi-luu-hoc-sinh-lao-dang-hoc-chuyen-nganh.html
19 JA Soccerway - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomlart/2800-ja-soccerway.html
20 Видео
http://allvideo.info/
21 Đội tuyển Bóng chuyền hơi nữ chụp ảnh cùng lãnh đạo
/tin-tuc-su-kien/doi-tuyen-truong-dai-hoc-ha-tinh-tham-gia-giai-bong-chuyen-hoi-nu-khoi-thi-dua-cac-truong-dai-hoc-cao-dang.html
22 Đội tuyển Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
/tin-tuc-su-kien/doi-tuyen-truong-dai-hoc-ha-tinh-tham-gia-giai-bong-chuyen-hoi-nu-khoi-thi-dua-cac-truong-dai-hoc-cao-dang.html
23 Default Image
/tin-tuc-su-kien/truong-th-thcs-thpt-–-dh-ha-tinh-be-mac-va-trao-giai-hoi-thao-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-11-huong-toi-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html
24 TRƯỜNG TH, THCS, THPT – ĐH HÀ TĨNH BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/11) HƯỚNG TỚI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11)
/tin-tuc-su-kien/truong-th-thcs-thpt-–-dh-ha-tinh-be-mac-va-trao-giai-hoi-thao-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-11-huong-toi-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html
25
/tin-tuc-su-kien/doi-tuyen-bong-chuyen-truong-dai-hoc-ha-tinh-xuat-sac-gianh-ngoi-vo-dich-khoi-thi-dua.html
26  ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH  XUẤT SẮC GIÀNH NGÔI VÔ ĐỊCH KHỐI THI ĐUA
/tin-tuc-su-kien/doi-tuyen-bong-chuyen-truong-dai-hoc-ha-tinh-xuat-sac-gianh-ngoi-vo-dich-khoi-thi-dua.html
27
/nghien-cuu/thuc-trang-su-dung-phuong-phap-giang-day-thuc-hanh-mon-giao-duc-the-chat-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-tinh-2.html
28 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
/nghien-cuu/thuc-trang-su-dung-phuong-phap-giang-day-thuc-hanh-mon-giao-duc-the-chat-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-tinh-2.html
29
/nghien-cuu/thuc-trang-su-dung-phuong-phap-giang-day-thuc-hanh-mon-giao-duc-the-chat-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-tinh.html
30 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
/nghien-cuu/thuc-trang-su-dung-phuong-phap-giang-day-thuc-hanh-mon-giao-duc-the-chat-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-tinh.html
31
/nghien-cuu/tac-dung-cua-viec-thuong-xuyen-tap-luyen-the-duc-the-thao-doi-voi-co-the-2.html
32 TÁC DỤNG CỦA VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO ĐỐI VỚI CƠ THỂ
/nghien-cuu/tac-dung-cua-viec-thuong-xuyen-tap-luyen-the-duc-the-thao-doi-voi-co-the-2.html