SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:379 (重複除く:291)

外部リンク数:35 内部リンク数:344 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 tại đây
\
2 tại đây
\
3 here
\
4 here
\
5 tại đây
\
6 tại đây
\
7 here
\
8 here
\
9
/
10 Trang chủ
https://lawnet.vn
11 Thông tin pháp luật
https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat
12 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/
13 Các gói dịch vụ
https://lawnet.vn/thong-tin-goi-dich-vu.html
14 Liên Hệ
https://lawnet.vn/lien-he.html
15
/en/
16 Giới thiệu
/gioi-thieu.html
17 Sơ đồ web
/so-do-website.html
18 Hướng Dẫn Sử Dụng
/thong-tin/huong-dan-2.html
19 Widget
/widget.html
20 Đăng ký
/register?type=Free
21 ICS (International Classification for Standards)
tieu-chuan-vn
22  Hỗ trợ qua Zalo
https://zalo.me/0968228866
23  Hỗ trợ trực tuyến
Skype:hotro.tvpl?chat
24  (028) 7302 2286
Skype:hotro.tvpl?chat
25 Đăng ký
/dang-ky.html?lang=vi&type=Free
26 Thông tin pháp luật
/thong-tin-phap-luat
27
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/9-noi-dung-nhan-dan-tham-gia-y-kien-o-pham-vi-cap-xa-108462.html
28 9 nội dung Nhân dân tham gia ý kiến ở phạm vi cấp xã05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/9-noi-dung-nhan-dan-tham-gia-y-kien-o-pham-vi-cap-xa-108462.html
29
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ho-so-dap-ung-day-du-dieu-kien-hoan-thue-theo-quy-dinh-phap-luat-thi-duoc-hoan-thue-ngay-108375.html
30 Hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định pháp luật thì được hoàn thuế ngay03/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ho-so-dap-ung-day-du-dieu-kien-hoan-thue-theo-quy-dinh-phap-luat-thi-duoc-hoan-thue-ngay-108375.html
31
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/tham-dinh-du-thao-nghi-dinh-bo-so-ho-khau-giay-108202.html
32 Thẩm định dự thảo Nghị định bỏ sổ hộ khẩu giấy01/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/tham-dinh-du-thao-nghi-dinh-bo-so-ho-khau-giay-108202.html
33
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/quy-dinh-moi-ve-su-dung-giay-to-co-gia-luu-ky-tai-ngan-hang-nha-nuoc-108468.html
34 Quy định mới về sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/quy-dinh-moi-ve-su-dung-giay-to-co-gia-luu-ky-tai-ngan-hang-nha-nuoc-108468.html
35 Tư vấn pháp luật
/laws
36 Tư vấn pháp luật
/laws
37 Pháp luật
/laws/truong-hop-nao-duoc-mien-phi-lam-thu-tuc-cap-thi-thuc-tai-co-quan-quan-ly-xuat-nhap-canh-tai-cua-kh-44901.html
38 Trường hợp nào được miễn phí làm thủ tục cấp thị thực tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam?27/07/2022
/laws/truong-hop-nao-duoc-mien-phi-lam-thu-tuc-cap-thi-thuc-tai-co-quan-quan-ly-xuat-nhap-canh-tai-cua-kh-44901.html
39 Pháp luật
/laws/ho-so-de-nghi-bo-nhiem-giam-dinh-vien-phap-y-va-giam-dinh-vien-phap-y-tam-than-gom-nhung-thanh-phan-51566.html
40 Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần gồm những thành phần gì?27/07/2022
/laws/ho-so-de-nghi-bo-nhiem-giam-dinh-vien-phap-y-va-giam-dinh-vien-phap-y-tam-than-gom-nhung-thanh-phan-51566.html
41 Pháp luật
/laws/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-mua-co-phan-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-lan-dau-cua-cong-ty-co-phan-chu-539088-45879.html
42 Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu của công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập không?27/07/2022
/laws/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-mua-co-phan-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-lan-dau-cua-cong-ty-co-phan-chu-539088-45879.html
43 Pháp luật
/laws/mau-ly-lich-tu-khai-dung-cho-tuyen-cong-dan-vao-cong-an-nhan-dan-huong-dan-cach-dien-mau-ly-lich-tu-604292-40279.html
44 Mẫu lý lịch tự khai dùng cho tuyển công dân vào Công an nhân dân? Hướng dẫn cách điền mẫu lý lịch tự khai chính xác nhất?27/07/2022
/laws/mau-ly-lich-tu-khai-dung-cho-tuyen-cong-dan-vao-cong-an-nhan-dan-huong-dan-cach-dien-mau-ly-lich-tu-604292-40279.html
45 Báo cáo tóm lược văn bản mới
/thong-tin-phap-luat/bao-cao-tom-luoc-van-ban-moi-3.html
46
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/quy-dinh-moi-ve-su-dung-giay-to-co-gia-luu-ky-tai-ngan-hang-nha-nuoc-108468.html
47 Quy định mới về sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/quy-dinh-moi-ve-su-dung-giay-to-co-gia-luu-ky-tai-ngan-hang-nha-nuoc-108468.html
48
/thong-tin-phap-luat/diem-tin-tuan-noi-bat/van-ban-noi-bat-tuan-vua-qua-tu-ngay-2811-04122022-108455.html
49 Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 28/11 - 04/12/2022)
/thong-tin-phap-luat/diem-tin-tuan-noi-bat/van-ban-noi-bat-tuan-vua-qua-tu-ngay-2811-04122022-108455.html
50
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/04-phuong-thuc-chia-se-du-lieu-dang-kiem-phuong-tien-giao-thong-van-tai-108447.html
51 04 phương thức chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/04-phuong-thuc-chia-se-du-lieu-dang-kiem-phuong-tien-giao-thong-van-tai-108447.html
52
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/thay-doi-dieu-kien-tai-cap-von-tren-co-so-trai-phieu-dac-biet-108444.html
53 Thay đổi điều kiện tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/thay-doi-dieu-kien-tai-cap-von-tren-co-so-trai-phieu-dac-biet-108444.html
54 Văn bản pháp luật
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=
55 Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam
/tieu-chuan-vn?type=39&keyword=
56 Tra cứu Dự thảo
/du-thao?status=0&keyword=
57 Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
/vphc/tra-cuu-vi-pham-hanh-chinh.html
58 Văn bản mới ban hành
/van-ban-phap-luat?SearchModelType=0&Title=Văn%20bản%20Pháp%20luật&page=1&keyword=&area=&lan=&match=false&matchTemp=false&type=-1&typeTemp=&field=&organ=&status=&bday=06/11/2022&eday=06/12/2022&bdayCHL=&edayCHL=&sort=0&signer=
59 Tra cứu Công Văn
/cong-van?type=3&keyword=
60 Biểu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
61 Biểu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
62 Bảng giá đất
/bgd/tra-cuu-ban-gia-dat.html
63 Thủ tục phổ biến
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/thu-tuc-pho-bien.html
64 Tra cứu văn bản tiếng Anh
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=&lan=2
65 Tra cứu hợp đồng biểu mẫu
/hopdong
66 Tìm kiếm bản án
/judgment/tim-ban-an?Category=&CateType=1&q=&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=
67
https://apps.apple.com/vn/app/lawnet-vn/id1623157966
68
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thuvienphapluat.lawnet.lawnet
69 Phân tích chính sách
/news/phan-tich-chinh-sach-4.html
70
/thong-tin-phap-luat/doanh-nghiep-dau-tu/doanh-nghiep-nha-nuoc-la-gi-phan-loai-doanh-nghiep-nha-nuoc-108460.html
71 Doanh nghiệp nhà nước là gì? Phân loại doanh nghiệp nhà nước05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/doanh-nghiep-dau-tu/doanh-nghiep-nha-nuoc-la-gi-phan-loai-doanh-nghiep-nha-nuoc-108460.html
72 Các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/khac/cac-loai-hinh-dich-vu-chuyen-giao-cong-nghe-108413.html
73 Quy định về quản lý quảng cáo đối với rượu bia 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/khac/quy-dinh-ve-quan-ly-quang-cao-doi-voi-ruou-bia-108425.html
74 Đấu giá tài sản là gì? Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/khac/dau-gia-tai-san-la-gi-gia-khoi-diem-cua-tai-san-dau-gia-108422.html
75 Điểm tin văn bản
/news/binh-luan-6.html
76
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/lich-chi-tra-luong-huu-va-tro-cap-bhxh-thang-012023-tai-tphcm-108466.html
77 Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01/2023 tại TPHCM05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/lich-chi-tra-luong-huu-va-tro-cap-bhxh-thang-012023-tai-tphcm-108466.html
78 “Sugar baby - Sugar daddy” có phải là hành vi mua bán dâm không? 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/“sugar-baby-sugar-daddy”-co-phai-la-hanh-vi-mua-ban-dam-khong-108464.html
79 9 nội dung Nhân dân tham gia ý kiến ở phạm vi cấp xã 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/9-noi-dung-nhan-dan-tham-gia-y-kien-o-pham-vi-cap-xa-108462.html
80 Điều kiện đối với trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn 05/12/2022
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/dieu-kien-doi-voi-trai-phieu-dac-biet-lam-co-so-tai-cap-von-108453.html
81 Tra cứu án lệ
/news/an-le-5.html
82
/thong-tin-phap-luat/tin-tuc-ve-an-le/toa-an-nhan-dan-toi-cao-cong-bo-them-04-an-le-ap-dung-tu-15112022-106293.html
83 Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 04 án lệ áp dụng từ 15/11/202224/10/2022
/thong-tin-phap-luat/tin-tuc-ve-an-le/toa-an-nhan-dan-toi-cao-cong-bo-them-04-an-le-ap-dung-tu-15112022-106293.html
84 Tổng hợp 52 án lệ của Việt Nam mới nhất 05/01/2022
/thong-tin-phap-luat/an-le/tong-hop-52-an-le-cua-viet-nam-moi-nhat-99351.html
85 File word 43 Án lệ đã được công bố áp dụng vào xét xử tại Việt Nam 17/03/2021
/thong-tin-phap-luat/an-le/file-word-43-an-le-da-duoc-cong-bo-ap-dung-vao-xet-xu-tai-viet-nam-91856.html
86 Tổng hợp 39 Án lệ đã được công bố áp dụng vào xét xử tính đến 10/10/2020 09/10/2020
/thong-tin-phap-luat/an-le/tong-hop-39-an-le-da-duoc-cong-bo-ap-dung-vao-xet-xu-tinh-den-10102020-84090.html
87 Tra cứu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
88 Tra cứu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
89 Chỉ thị 06/CT-BKHĐT về tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html
90 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=2
91 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=4
92 Tải về
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=7
93 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html
94 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=2
95 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=4
96 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=5
97 Tải về
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=7
98 Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html
99 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=2
100 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=4
101 Tải về
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=7
102 Quyết định 1177/QĐ-BXD năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam”, do Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html
103 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=2
104 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=4
105 Tải về
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=7
106 Thông tư 30/2022/TT-BGTVT về quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
/vb/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-84A33.html
107 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-84A33.html?tab=2
108 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-84A33.html?tab=4
109 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-84A33.html?tab=5
110 Tải về
/vb/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-84A33.html?tab=7
111 Công văn 472/CP-KGVX năm 2022 về đính chính Nghị định 71/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html
112 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=2
113 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=4
114 Tải về
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=7
115 Công văn 6979/BYT-BH năm 2022 thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
/cv/Cong-van-6979-BYT-BH-2022-thuc-hien-Muc-3-Nghi-quyet-144-NQ-CP-bao-dam-thuoc-847AB.html
116 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-6979-BYT-BH-2022-thuc-hien-Muc-3-Nghi-quyet-144-NQ-CP-bao-dam-thuoc-847AB.html?tab=4
117 Tải về
/cv/Cong-van-6979-BYT-BH-2022-thuc-hien-Muc-3-Nghi-quyet-144-NQ-CP-bao-dam-thuoc-847AB.html?tab=7
118 Công văn 8065/VPCP-CN năm 2022 về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
/cv/Cong-van-8065-VPCP-CN-2022-Du-an-cau-Lai-Xuan-va-cai-tao-mo-rong-duong-tinh-352-Hai-Phong-8476D.html
119 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-8065-VPCP-CN-2022-Du-an-cau-Lai-Xuan-va-cai-tao-mo-rong-duong-tinh-352-Hai-Phong-8476D.html?tab=4
120 Tải về
/cv/Cong-van-8065-VPCP-CN-2022-Du-an-cau-Lai-Xuan-va-cai-tao-mo-rong-duong-tinh-352-Hai-Phong-8476D.html?tab=7
121 Công văn 7706/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
/cv/Cong-van-7706-BCT-TTTN-2022-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-84632.html
122 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-7706-BCT-TTTN-2022-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-84632.html?tab=2
123 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-7706-BCT-TTTN-2022-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-84632.html?tab=4
124 Tải về
/cv/Cong-van-7706-BCT-TTTN-2022-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-84632.html?tab=7
125 Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
/cv/Cong-van-8056-VPCP-KGVX-2022-nghi-Tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2023-8460D.html
126 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-8056-VPCP-KGVX-2022-nghi-Tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2023-8460D.html?tab=2
127 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-8056-VPCP-KGVX-2022-nghi-Tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2023-8460D.html?tab=4
128 Tải về
/cv/Cong-van-8056-VPCP-KGVX-2022-nghi-Tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2023-8460D.html?tab=7
129 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2022/BTTTT về Phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
/tcvn/QCVN-8-2022-BTTTT-Phoi-nhiem-truong-dien-tu-cua-cac-tram-goc-dien-thoai-di-dong-E085C.html
130 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-8-2022-BTTTT-Phoi-nhiem-truong-dien-tu-cua-cac-tram-goc-dien-thoai-di-dong-E085C.html?tab=4
131 Tải về
/tcvn/QCVN-8-2022-BTTTT-Phoi-nhiem-truong-dien-tu-cua-cac-tram-goc-dien-thoai-di-dong-E085C.html?tab=7
132 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2022/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
/tcvn/QCVN-34-2022-BTTTT-Chat-luong-truy-nhap-Internet-bang-rong-co-dinh-mat-dat-E085B.html
133 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-34-2022-BTTTT-Chat-luong-truy-nhap-Internet-bang-rong-co-dinh-mat-dat-E085B.html?tab=4
134 Tải về
/tcvn/QCVN-34-2022-BTTTT-Chat-luong-truy-nhap-Internet-bang-rong-co-dinh-mat-dat-E085B.html?tab=7
135 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2022/BTTTT về Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
/tcvn/QCVN-36-2022-BTTTT-Chat-luong-dich-vu-dien-thoai-tren-mang-vien-thong-di-dong-E085A.html
136 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-36-2022-BTTTT-Chat-luong-dich-vu-dien-thoai-tren-mang-vien-thong-di-dong-E085A.html?tab=4
137 Tải về
/tcvn/QCVN-36-2022-BTTTT-Chat-luong-dich-vu-dien-thoai-tren-mang-vien-thong-di-dong-E085A.html?tab=7
138 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 130:2022/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz
/tcvn/QCVN-130-2022-BTTTT-Tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-am-thanh-khong-day-25-2000-mhz-E0857.html
139 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-130-2022-BTTTT-Tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-am-thanh-khong-day-25-2000-mhz-E0857.html?tab=4
140 Tải về
/tcvn/QCVN-130-2022-BTTTT-Tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-am-thanh-khong-day-25-2000-mhz-E0857.html?tab=7
141 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 131:2022/BTTTT về Thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến
/tcvn/QCVN-131-2022-BTTTT-Thiet-bi-dau-cuoi-IoT-bang-hep-E-UTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0856.html
142 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-131-2022-BTTTT-Thiet-bi-dau-cuoi-IoT-bang-hep-E-UTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0856.html?tab=4
143 Tải về
/tcvn/QCVN-131-2022-BTTTT-Thiet-bi-dau-cuoi-IoT-bang-hep-E-UTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0856.html?tab=7
144 Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
/vb/Nghi-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-va-cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-kham-benh-chua-benh-82692.html
145 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-va-cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-kham-benh-chua-benh-82692.html?tab=4
146 Tải về
/vb/Nghi-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-va-cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-kham-benh-chua-benh-82692.html?tab=7
147 Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)
/vb/Luat-Vien-thong-sua-doi-82CE6.html
148 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Luat-Vien-thong-sua-doi-82CE6.html?tab=4
149 Tải về
/vb/Luat-Vien-thong-sua-doi-82CE6.html?tab=7
150 Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
/vb/Thong-tu-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-cua-Canh-sat-giao-thong-8219F.html
151 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-cua-Canh-sat-giao-thong-8219F.html?tab=4
152 Tải về
/vb/Thong-tu-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-cua-Canh-sat-giao-thong-8219F.html?tab=7
153 Dự thảo Thông tư về Danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
/vb/Thong-tu-Danh-muc-benh-hiem-ngheo-van-dong-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-benh-nhan-81EE4.html
154 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-Danh-muc-benh-hiem-ngheo-van-dong-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-benh-nhan-81EE4.html?tab=2
155 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-Danh-muc-benh-hiem-ngheo-van-dong-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-benh-nhan-81EE4.html?tab=4
156 Tải về
/vb/Thong-tu-Danh-muc-benh-hiem-ngheo-van-dong-nguon-dong-gop-tu-nguyen-ho-tro-benh-nhan-81EE4.html?tab=7
157 Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu do Quốc hội ban hành
/vb/Nghi-quyet-giam-thue-tieu-thu-dac-biet-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-xang-dau-819E1.html
158 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-quyet-giam-thue-tieu-thu-dac-biet-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-xang-dau-819E1.html?tab=4
159 Tải về
/vb/Nghi-quyet-giam-thue-tieu-thu-dac-biet-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-xang-dau-819E1.html?tab=7
160 Chỉ thị 06/CT-BKHĐT về tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html
161 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=2
162 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=4
163 Tải về
/vb/Chi-thi-06-CT-BKHDT-2022-tong-ket-cong-tac-Chuong-trinh-cong-tac-cua-co-quan-Bo-Ke-hoach-84AB9.html?tab=7
164 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html
165 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=2
166 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=4
167 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=5
168 Tải về
/vb/Thong-tu-19-2022-TT-BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-Nam-84A3C.html?tab=7
169 Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html
170 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=2
171 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=4
172 Tải về
/vb/Chi-thi-01-CT-VKSTC-2022-cong-tac-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-2023-8497A.html?tab=7
173 Công văn 472/CP-KGVX năm 2022 về đính chính Nghị định 71/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html
174 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=2
175 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=4
176 Tải về
/cv/Cong-van-472-CP-KGVX-2022-dinh-chinh-Nghi-dinh-71-2022-ND-CP-84945.html?tab=7
177 Quyết định 1177/QĐ-BXD năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam”, do Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html
178 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=2
179 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=4
180 Tải về
/vb/Quyet-dinh-1177-QD-BXD-2022-to-chuc-Ban-Quan-ly-Du-an-Ho-tro-ky-thuat-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-84A83.html?tab=7
181 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html
182 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html?tab=3
183 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html?tab=2
184 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html?tab=4
185 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html?tab=5
186 Tải về
/vb/Thong-tu-72-2022-TT-BTC-ngung-hieu-luc-Thong-tu-31-2022-TT-BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-84543.html?tab=7
187 Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html
188 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html?tab=3
189 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html?tab=2
190 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html?tab=4
191 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html?tab=5
192 Tải về
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-35-2018-TT-BYT-Thuc-hanh-tot-san-xuat-thuoc-83C2B.html?tab=7
193 Quyết định 1445/QĐ-TTg năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
/vb/Quyet-dinh-1445-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-thuc-hien-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-den-2030-83F67.html
194 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Quyet-dinh-1445-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-thuc-hien-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-den-2030-83F67.html?tab=3
195 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-1445-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-thuc-hien-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-den-2030-83F67.html?tab=2
196 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-1445-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-thuc-hien-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-den-2030-83F67.html?tab=4
197 Tải về
/vb/Quyet-dinh-1445-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-thuc-hien-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-den-2030-83F67.html?tab=7
198 Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html
199 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html?tab=3
200 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html?tab=2
201 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html?tab=4
202 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html?tab=5
203 Tải về
/vb/Nghi-dinh-95-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Y-te-83860.html?tab=7
204 Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html
205 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html?tab=3
206 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html?tab=2
207 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html?tab=4
208 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html?tab=5
209 Tải về
/vb/Thong-tu-68-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-58-2016-TT-BTC-mua-sam-co-quan-nha-nuoc-8393A.html?tab=7
210 Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình
/vb/Quyet-dinh-23-2022-QD-UBND-quan-ly-hoat-dong-tuyen-truyen-co-dong-truc-quan-Thai-Binh-84081.html
211 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-23-2022-QD-UBND-quan-ly-hoat-dong-tuyen-truyen-co-dong-truc-quan-Thai-Binh-84081.html?tab=4
212 Tải về
/vb/Quyet-dinh-23-2022-QD-UBND-quan-ly-hoat-dong-tuyen-truyen-co-dong-truc-quan-Thai-Binh-84081.html?tab=7
213 Quyết định 68/2022/QĐ-UBND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
/vb/Quyet-dinh-68-2022-QD-UBND-dinh-muc-phan-bo-ngan-sach-xay-dung-nong-thon-moi-Ninh-Thuan-84518.html
214 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-68-2022-QD-UBND-dinh-muc-phan-bo-ngan-sach-xay-dung-nong-thon-moi-Ninh-Thuan-84518.html?tab=4
215 Tải về
/vb/Quyet-dinh-68-2022-QD-UBND-dinh-muc-phan-bo-ngan-sach-xay-dung-nong-thon-moi-Ninh-Thuan-84518.html?tab=7
216 Quyết định 36/2022/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
/vb/Quyet-dinh-36-2022-QD-UBND-phan-cong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-Binh-Thuan-84331.html
217 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-36-2022-QD-UBND-phan-cong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-Binh-Thuan-84331.html?tab=4
218 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-36-2022-QD-UBND-phan-cong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-Binh-Thuan-84331.html?tab=5
219 Tải về
/vb/Quyet-dinh-36-2022-QD-UBND-phan-cong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-Binh-Thuan-84331.html?tab=7
220 Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
/vb/Quyet-dinh-31-2022-QD-UBND-muc-ho-tro-da-dang-hoa-sinh-ke-Chuong-trinh-giam-ngheo-Tra-Vinh-848A1.html
221 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-31-2022-QD-UBND-muc-ho-tro-da-dang-hoa-sinh-ke-Chuong-trinh-giam-ngheo-Tra-Vinh-848A1.html?tab=4
222 Tải về
/vb/Quyet-dinh-31-2022-QD-UBND-muc-ho-tro-da-dang-hoa-sinh-ke-Chuong-trinh-giam-ngheo-Tra-Vinh-848A1.html?tab=7
223 Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-8271E.html
224 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-8271E.html?tab=2
225 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-8271E.html?tab=4
226 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-8271E.html?tab=5
227 Tải về
/vb/Thong-tu-12-2022-TT-BTNMT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-8271E.html?tab=7
228 Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
/vb/Quyet-dinh-10-2019-QD-UBND-phan-cong-phan-cap-quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-tinh-Binh-Thuan-654E1.html
229 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-10-2019-QD-UBND-phan-cong-phan-cap-quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-tinh-Binh-Thuan-654E1.html?tab=4
230 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-10-2019-QD-UBND-phan-cong-phan-cap-quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-tinh-Binh-Thuan-654E1.html?tab=5
231 Tải về
/vb/Quyet-dinh-10-2019-QD-UBND-phan-cong-phan-cap-quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-tinh-Binh-Thuan-654E1.html?tab=7
232 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành
/vb/Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BVHTTDL-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-The-duc-the-thao-3E262.html
233 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BVHTTDL-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-The-duc-the-thao-3E262.html?tab=2
234 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BVHTTDL-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-The-duc-the-thao-3E262.html?tab=4
235 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BVHTTDL-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-The-duc-the-thao-3E262.html?tab=5
236 Tải về
/vb/Thong-tu-lien-tich-13-2014-TTLT-BVHTTDL-BNV-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-The-duc-the-thao-3E262.html?tab=7
237 Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html
238 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html?tab=3
239 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html?tab=2
240 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html?tab=4
241 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html?tab=5
242 Tải về
/vb/Thong-tu-08-2015-TT-BNNPTNT-kiem-tra-ve-sinh-thu-y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-mat-ong-xuat-khau-4157C.html?tab=7
243 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
/vb/Thong-tu-lien-tich-02-2015-TTLT-BNV-BVHTTDL-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-The-duc-the-thao-451C6.html
244 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-lien-tich-02-2015-TTLT-BNV-BVHTTDL-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-The-duc-the-thao-451C6.html?tab=2
245 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-lien-tich-02-2015-TTLT-BNV-BVHTTDL-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-The-duc-the-thao-451C6.html?tab=4
246 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-lien-tich-02-2015-TTLT-BNV-BVHTTDL-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-The-duc-the-thao-451C6.html?tab=5
247 Tải về
/vb/Thong-tu-lien-tich-02-2015-TTLT-BNV-BVHTTDL-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-The-duc-the-thao-451C6.html?tab=7
248 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
/vb/Quyet-dinh-44-2016-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-So-Y-te-Quang-Tri-50BD1.html
249 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-44-2016-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-So-Y-te-Quang-Tri-50BD1.html?tab=4
250 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-44-2016-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-So-Y-te-Quang-Tri-50BD1.html?tab=5
251 Tải về
/vb/Quyet-dinh-44-2016-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-So-Y-te-Quang-Tri-50BD1.html?tab=7
252 Bản án
/judgment
253 Bản án
/judgment
254 Bản án về tranh chấp ly hôn số 745/2021/HNGĐ-ST
/judgment/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-ly-hon-so-7452021hngdst-257587
255 Sơ thẩm
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&DocumentType=1&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
256 Hôn Nhân Gia Đình
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&Category=7&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
257 Bản án về tranh chấp QSDĐ, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, hợp đồng thế chấp QSDĐ và yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ số 11/2021/DS-ST
/judgment/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-qsdd-hop-dong-chuyen-nhuong-qsdd-hop-dong-the-chap-qsdd-va-yeu-cau-huy-giay-c-257586
258 Sơ thẩm
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&DocumentType=1&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
259 Dân sự
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&Category=2&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
260 Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 67/2021/DS-ST
/judgment/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-thue-quyen-su-dung-dat-so-672021dsst-257582
261 Sơ thẩm
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&DocumentType=1&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
262 Dân sự
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&Category=2&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
263 Bản án về tranh chấp hụi số 38/2022/DS-ST
/judgment/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hui-so-382022dsst-257576
264 Sơ thẩm
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&DocumentType=1&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
265 Dân sự
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&Category=2&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
266 Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 30/2022/DS-ST
/judgment/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-so-302022dsst-257574
267 Sơ thẩm
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&DocumentType=1&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
268 Dân sự
/judgment/tim-ban-an?q=&AgentId=0&CityId=65&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=&type_q=0&Category=2&AnLeType=&sortType=0&LanguageCode=
269 Xem tiếp
https://lawnet.vn/judgment
270 Ngân Hàng Pháp Luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
271 Ngân Hàng Pháp Luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
272 Xử lý kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan như thế nào?
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/lao-dong--tien-luong/xu-ly-ket-qua-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-he-thong-duong-ong-bang-kim-loai-dan-khi-nen-khi-hoa-long-khi-hoa-tan-nhu-the-nao-383169-383169
273 Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia là gì?
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/giao-thong--van-tai/phuong-thuc-va-nguon-thu-tu-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-la-gi-383019-383019
274 Quy định về điều kiện của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/tai-chinh-nha-nuoc/quy-dinh-ve-dieu-kien-cua-doanh-nghiep-tham-gia-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-bang-tan-383018-383018
275 Quy định về thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần?
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/tai-chinh-nha-nuoc/quy-dinh-ve-thoi-han-nop-ho-so-tham-gia-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-bang-tan-383028-383028
276 Quy định về xác định mức thu cơ sở khi sử dụng thông tin về tiền trúng đấu giá băng tần tại các quốc gia và vùng lãnh thổ?
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/tai-chinh-nha-nuoc/quy-dinh-ve-xac-dinh-muc-thu-co-so-khi-su-dung-thong-tin-ve-tien-trung-dau-gia-bang-tan-tai-cac-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-382932-382932
277 Xem tiếp
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
278 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
279 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
280 Bản án
https://lawnet.vn/judgment
281 Bản án
https://lawnet.vn/judgment
282 An ninh quốc gia
/an-ninh-quoc-gia/vb.html
283 Lao động
/lao-dong/vb.html
284 Kế toán, kiểm toán
/ke-toan-kiem-toan/vb.html
285 Thuế, phí, lệ phí
/thue-phi-le-phi/vb.html
286 Thương mại, đầu tư, chứng khoán
/thuong-mai-dau-tu-chung-khoan/vb.html
287 Đất đai
/dat-dai/vb.html
288 Doanh nghiệp, hợp tác xã
/doanh-nghiep-hop-tac-xa/vb.html
289 Môi trường
/moi-truong/vb.html
290 Dân sự
/dan-su/vb.html
291 Hình sự
/hinh-su/vb.html
292 Tài nguyên
/tai-nguyen/vb.html
293 Công nghiệp
/cong-nghiep/vb.html
294 Dân tộc
/dan-toc/vb.html
295 Giáo dục đào tạo
/giao-duc-dao-tao/vb.html
296 Giao thông vận tải
/giao-thong-van-tai/vb.html
297 Hành chính tư pháp
/hanh-chinh-tu-phap/vb.html
298 Khiếu nại tố cáo
/khieu-nai-to-cao/vb.html
299 Khoa học công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe/vb.html
300 Bảo hiểm
/bao-hiem/vb.html
301 Ngân hàng tiền tệ
/ngan-hang-tien-te/vb.html
302 Ngoại giao điều ước quốc tế
/ngoai-giao-dieu-uoc-quoc-te/vb.html
303 Nông nghiệp nông thôn
/nong-nghiep-nong-thon/vb.htm
304 Quốc phòng
/quoc-phong/vb.html
305 Tài chính
/tai-chinh/vb.html
306 Tài sản công nợ công dự trữ nhà nước
/tai-san-cong-no-cong-du-tru-nha-nuoc/vb.html
307 Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
/thi-dua-khen-thuong-cac-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc/vb.html
308 Thi hành án
/thi-hanh-an/vb.html
309 Thống kê
/thong-ke/vb.html
310 Thông tin báo chí, xuất bản
/thong-tin-bao-chi-xuat-ban/vb.html
311 Bổ trợ tư pháp
/bo-tro-tu-phap/vb.html
312 Tổ chức bộ máy nhà nước
/to-chuc-bo-may-nha-nuoc/vb.html
313 Tổ chức chính trị - xã hội
/to-chuc-chinh-tri-xa-hoi/vb.html
314 Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
/to-tung-va-cac-phuong-thuc-giai-quyet-tranh-chap/vb.html
315 Tôn giáo, tín ngưỡng
/ton-giao-tin-nguong/vb.html
316 Trật tự an toàn xã hội
/trat-tu-an-toan-xa-hoi/vb.html
317 Tương trợ tư pháp
/tuong-tro-tu-phap/vb.html
318 Văn hóa , thể thao, du lịch
/van-hoa-the-thao-du-lich/vb.html
319 Văn thư, lưu trữ
/van-thu-luu-tru/vb.html
320 Xây dựng nhà ở, đô thị
/xay-dung-nha-o-do-thi/vb.html
321 Bưu chính, viễn thông
/buu-chinh-vien-thong/vb.html
322 Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
/xay-dung-phap-luat-va-thi-hanh-phap-luat/vb.html
323 Y tế - dược
/y-te-duoc/vb.html
324 Cán bộ, công chức, viên chức
/can-bo-cong-chuc-vien-chuc/vb.html
325 Chính sách xã hội
/chinh-sach-xa-hoi/vb.html
326 Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
/dan-so-tre-em-gia-dinh-binh-dang-gioi/vb.html
327 Lĩnh vực khác
/linh-vuc-khac/vb.html
328 {{ThongKe[key].Name}} ({{value | number}})
{{ThongKe[key].Url}}
329 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 (9067)
/vb/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-661B8.html
330 Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng (2475)
/vb/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-An-ninh-mang-61567.html
331 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (1491)
/vb/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-6FEC3.html
332 Dự thảo Thông tư về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành (783)
/vb/Thong-tu-Quy-tac-ung-xu-Cong-an-nhan-dan-56CEA.html
333 Tin trong nước
/news/trong-nuoc-2.html
334
/thong-tin-phap-luat/thoi-su/to-chuc-ra-quet-lo-hong-he-thong-thong-tin-toi-thieu-01-lan6-thang-105930.html
335 Tổ chức rà quét lỗ hổng hệ thống thông tin tối thiểu 01 lần/6 tháng15/10/2022
/thong-tin-phap-luat/thoi-su/to-chuc-ra-quet-lo-hong-he-thong-thong-tin-toi-thieu-01-lan6-thang-105930.html
336 11 lĩnh vực người có chức vụ sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp 07/10/2022
/thong-tin-phap-luat/thoi-su/11-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-sau-khi-thoi-chuc-khong-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep-105721.html
337 Cách thức chuyển đổi tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới 27/07/2022
/thong-tin-phap-luat/thoi-su/cach-thuc-chuyen-doi-tai-khoan-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-moi-104030.html
338 Đề nghị báo cáo thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 26/07/2022
/thong-tin-phap-luat/thoi-su/de-nghi-bao-cao-thuc-hien-phan-cap-phan-quyen-trong-quan-ly-nha-nuoc-104018.html
339 Tin Quốc tế
/news/quoc-te-1.html
340
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/gia-ban-cac-mat-hang-xang-dau-tieu-dung-pho-bien-tren-thi-truong-moi-nhat-102066.html
341 Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường mới nhất07/05/2022
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/gia-ban-cac-mat-hang-xang-dau-tieu-dung-pho-bien-tren-thi-truong-moi-nhat-102066.html
342 Công văn 2293/BCT-TTTN ngày 04 tháng 5 năm 2022
https://thukyluat.vn/cv/cong-van-2293-bct-tttn-2022-cong-bo-gia-co-so-cac-mat-hang-xang-dau-tieu-dung-7d066.html
343 Khi nào WHO tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu? 16/03/2022
/thong-tin-phap-luat/quoc-te/khi-nao-who-tuyen-bo-ket-thuc-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-100724.html
344 Số ca mắc COVID-19 ở một số nước tăng cao do biến thể Omicron 28/12/2021
/thong-tin-phap-luat/quoc-te/so-ca-mac-covid19-o-mot-so-nuoc-tang-cao-do-bien-the-omicron-99302.html
345 Xuất khẩu hưởng lợi nhiều tỉ USD từ EVFTA và CPTPP 04/08/2021
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/xuat-khau-huong-loi-nhieu-ti-usd-tu-evfta-va-cptpp-96625.html
346 Trang chủ
https://lawnet.vn
347 Các gói dịch vụ
https://lawnet.vn/thong-tin-goi-dich-vu.html
348 Liên Hệ
https://lawnet.vn/lien-he.html
349 Quy chế hoạt động
https://lawnet.vn/quy-che-hoat-dong.html
350 Tìm Tư Vấn Pháp luật
https://lawnet.vn/tim-kiem?type=0&keyword=
351 Tìm Công văn
https://lawnet.vn/cong-van?type=3&keyword=
352 Thỏa ước dịch vụ
https://lawnet.vn/thoa-uoc-dich-vu.html
353 Chính sách bảo mật
/chinh-sach-bao-mat
354 Biểu thuế WTO
https://lawnet.vn/WTO.html
355 Biểu thuế ASEAN
https://lawnet.vn/Asian.html
356 Bảng giá đất
https://lawnet.vn/bang-gia-dat.html
357 Trang chủ
/
358 Thông tin pháp luật
/news/
359 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/
360 Các gói dịch vụ
/
361 Liên Hệ
/lien-he.html
362 Giới thiệu
/gioi-thieu.html
363 Sơ đồ web
/so-do-website.html
364 Hướng Dẫn Sử Dụng
/thong-tin/huong-dan-2.html
365 Widget
/widget.html
366 Tra cứu Văn bản
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=
367 Tra cứu Dự thảo
/du-thao?status=0&keyword=
368 Văn bản mới ban hành
/van-ban-phap-luat?SearchModelType=0&Title=Văn%20bản%20Pháp%20luật&page=1&keyword=&area=&lan=&match=false&matchTemp=false&type=-1&typeTemp=&field=&organ=&status=&bday=06/11/2022&eday=06/12/2022&bdayCHL=&edayCHL=&sort=0&signer=
369 Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam
/tieu-chuan-vn?type=39&keyword=
370 Tra cứu Công Văn
/cong-van?type=3&keyword=
371 Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
/vphc/tra-cuu-vi-pham-hanh-chinh.html
372 Biểu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
373 Biểu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
374 Bảng giá đất
/bgd/tra-cuu-ban-gia-dat.html
375 {{ThongKe[key].Name}} ({{value | number}})
{{ThongKe[key].Url}}
376 Đăng ký mới
/Customer/Register
377  Hỗ trợ qua Zalo
https://zalo.me/0968228866
378  Hỗ trợ trực tuyến
Skype:hotro.tvpl?chat
379  (028) 7302 2286
Skype:hotro.tvpl?chat